Gezocht op

Frisdrank

bij

Appie

Pagina wordt geladen. Een moment.
Welkom op SupermarktX.nl
1. Kies een winkel om in te zoeken rechts
2. Zoek je producten
3. Voeg de producten toe aan je boodschappenlijst
4. Vergelijk de Supermarkten en kies je winkels
5. Maak je "Waar haal je wat?"-lijst
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kies Winkel
Op dit moment bekijkt u het assortiment van Appie, u kunt hieronder of rechts een andere winkel selecteren.
© SupermarktX.nl 2014.

SupermarktX heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. SupermarktX garandeert echter niet de volledigheid, juistheid en/of actualiteit van de inhoud (waaronder gegevens) van deze website en in geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. SupermarktX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van de website. SupermarktX behoudt zich het recht voor om de inhoud op deze website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Deze website bevat informatie die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar websites van derden. Over die informatie en (de inhoud van) die websites heeft SupermarktX geen zeggenschap. SupermarktX accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor die informatie en/of de inhoud van deze websites.

De door SupermarktX gebruikte logo’s van retailers zijn puur ter illustratie en zijn niet indicatief voor een samenwerking met deze retailers. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de (logo’s van de) retailers, alsmede de door SupermarktX geëmbedde afbeeldingen berusten uitsluitend bij de retailers, welke rechten SupermarktX respecteert.

Bij het bezoeken van deze website is het u niet toegestaan om gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen of enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het (al dan niet systematisch) opvragen en/of overnemen van enige via deze website toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om deze website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.